Geschillen

Hoezeer u ze ook probeert te voorkomen, in een zakelijke setting zijn conflicten vaak onvermijdelijk. NOMA benadert geschillen met een oplossingsgerichte mindset, onderhandelt en bemiddelt waar mogelijk en verdedigt uw belangen indien nodig voor de rechtbank. 

Connect
with us
NOMA Brussel

Onze kernexpertises

Bij NOMA zijn we ervan overtuigd dat evenwichtige overeenkomsten de beste manier zijn om discussies te voorkomen. Ontstaat er toch een geschil? Dan begeleiden onze advocaten u bij het vinden van een onderhandelde oplossing, bemiddeld akkoord of beslechting via een gerechtelijke procedure. 

Conflictmanagement op maat 

De weigering van een omgevingsvergunning, een discussie met uw aannemer, een agentuurovereenkomst die niet correct nageleefd wordt, … Vroeg of laat botst u als overheid of ondernemer op een onenigheid met een klant, leverancier, vennoot of zakenpartner. Hoe de-escaleert u een conflict en bereikt u een efficiënte, werkbare oplossing? NOMA stelt negotiatie en bemiddeling voorop in haar conflictmanagement. Onze advocaten luisteren, brengen alle standpunten in kaart en creëren ruimte voor constructief overleg. Zo begeleiden we u naar akkoord dat alle partijen schikt en zekerheid biedt naar de toekomst toe. 

Pas wanneer een oplossing buiten de rechtbank onmogelijk blijkt, staan we u daadkrachtig bij voor de (inter)nationale hoven en rechtbanken, administratieve rechtscolleges en arbitragecolleges. 

NOMA Brussel

NOMA begeleidt ondernemers en overheden bij diverse geschillen.

"Een conflict hoeft niet noodzakelijk uit te monden in een aanslepende gerechtelijke procedure. Als het kan, geven onze advocaten steevast de voorkeur aan een bemiddeld akkoord waarin elke partij zich kan vinden én onderlinge relaties in tact blijven."
Marc D'Hoore
Partner bij NOMA

Juridische ondersteuning bij geschillen?

Het advocatenteam van NOMA staat voor u klaar. We ontvangen u graag op ons kantoor in Brugge, Brussel of Kortrijk.

Onze andere expertises

NOMA analyseert, adviseert en begeleidt ondernemers en overheden in diverse juridische niches.