Overheid & omgeving

Omgevingsrecht, milieurecht, stedenbouw en ruimtelijke planning: het juridisch raamwerk van overheid en omgeving is zeer complex. NOMA navigeert ondernemingen en overheden door de snel veranderende wetgeving, adviseert to the point en treedt sterk op in geschillen.

Navigate
regulations confidently
NOMA advocaten

Onze kernexpertises

NOMA groeide de voorbije decennia uit tot nichespecialist in alle juridische aspecten van overheid en omgeving. Van vergunningsprocedures en onteigeningen, tot overheidsopdrachten en handhaving. 

Multidisciplinaire visie op overheid en omgeving 

Duurzaam ondernemen, (ver)bouwen, verkavelen, intekenen op overheidsopdrachten, … Het omgevingsrecht en administratief recht zijn sterk verweven met het dagelijkse bedrijfsleven. Onze advocaten adviseren ondernemers met uitgediepte kennis van zaken, onder meer bij vergunningsaanvragen en inspectiebezoeken. 

Ook overheden vinden bij NOMA uitgebreide juridische ondersteuning op het gebied van administratief recht. Van bijstand bij omgevingsvergunningen en onteigeningsdiscussies, tot gespecialiseerd advies bij handhaving van het milieurecht of het opstellen van bestekken voor overheidsopsdrachten.

Naast proactief, hands-on advies, staan we onze cliënten daadkrachtig bij tijdens onderhandelingen, bemiddelingen en gerechtelijke procedures voor (administratieve) rechtscolleges.

NOMA Brugge

Onze advocaten bieden doortastende juridische ondersteuning op het vlak van omgevingsvergunningen, milieurecht, overheidsopdrachten en overheidscontracten.

"Het omgevingsrecht is nauw verweven met andere juridische disciplines, zoals fiscaliteit en burgerlijk recht. Dankzij de multidisciplinaire samenwerking en breed kennisnetwerk, behartigen we elk dossier zeer omvattend."
Gregory Vermaercke
Partner bij NOMA

Overheid en omgeving met een 360°-blik?

Onze advocaten luisteren naar uw noden en schuiven een sluitende, werkbare juridische oplossing naar voren. 

Onze andere expertises

NOMA analyseert, adviseert en begeleidt ondernemers en overheden in diverse juridische niches.