Ondernemen

Als ondernemer wilt u kansen grijpen, groeien en innoveren. Tegelijkertijd komt u op uw zakelijk traject juridische uitdagingen tegen. Nood aan inzichtelijk juridisch advies? NOMA adviseert en begeleidt met een ondernemersmindset, zodat u zich optimaal kan focussen op uw corebusiness. 

Grow
your business
NOMA Brugge

Onze kernexpertises

Investeren in vastgoed, een sterk personeelsbestand uitbouwen, doordachte commerciële contracten en algemene voorwaarden uitwerken, … Onze advocaten bieden een praktische houvast in talrijke topics waar u als ondernemer mee geconfronteerd wordt. 

Hands-on juridisch advies voor ondernemers

NOMA helpt ondernemers om te ondernemen. Van investeringsadvies over de groei en structuur van uw bedrijf, tot het opstellen en doorgronden van dienstenovereenkomsten. Praktisch, toegepast advies vormt daarbij het uitgangspunt. Welke clausules zijn essentieel in een distributieovereenkomst of franchisecontract? Waar let u best op bij het afsluiten van een handelshuur of arbeidscontract? Onze advocaten nemen uw contracten scherp onder de loep, schuiven mee aan de onderhandelingstafel en staan u met raad en daad bij tijdens een bemiddeling en - indien nodig - voor de rechtbank.

Ook indien uw onderneming in moeilijkheden terechtkomt, biedt NOMA begeleiding op maat. Onze advocaten kennen de gerechtelijke reorganisatie en het faillissementsrecht door en door. Nog liever adviseren we u proactief, waarbij we uw businessplan zorgvuldig analyseren en van daaruit samen koers zetten naar een gezonde, financiële toekomst voor uw bedrijf.

Noma advocaten

NOMA is de juridische rechterhand van ondernemers in hun day-to-day business.

"NOMA telt drie ervaren curatoren en heeft daarmee het insolventierecht vakkundig in de vingers. Waar liggen de beste slaagkansen voor uw bedrijf? Samen stippelen we een juridische strategie uit die uw onderneming financiële ademruimte biedt."
Toon Proost
Partner

Als ondernemer nood aan een ervaren advocaat?

NOMA adviseert realistisch en pragmatisch, precies volgens uw ondernemingsnoden. Bespreek uw case met onze advocaten in Brussel, Kortrijk of Brugge.

Onze andere expertises

NOMA analyseert, adviseert en begeleidt ondernemers en overheden in diverse juridische niches.