Nieuws
Fiscaliteit
Ondernemen

Is de beroepsmatige huur nog automatisch aftrekbaar?

Auteurs
Dirk Merckx
Partner
NOMA Brugge
Deel

Beroepsmatige huur, automatisch aftrekbaar? Dit wijzigt er voor uw onderneming vanaf aanslagjaar 2024.

Huurt u een bedrijfsruimte met uw vennootschap of eenmanszaak? Dan is het opnemen van de huur als een aftrekbare beroepskost waarschijnlijk een vanzelfsprekendheid. Maar let op: de fiscale eindejaarswetgeving maakt deze veelvoorkomende aftrek afhankelijk van extra voorwaarden, waaronder de verplichte kennisgeving van de identiteit van de huurder. Welke fiscale wijzigingen staan er op til? Wat is de impact van deze nieuwe regels op uw belastingaangifte? Dirk Merckx zoomt in op het wetgevend kader, zet de bijkomende informatieverplichting uiteen en overloopt de potentiële sancties. "De nieuwe maatregel is principe eenvoudig, maar wie deze niet naleeft, kan dat binnenkort duur komen te staan."

NOMA Brugge

Beroepsmatige huur en meldingsplicht

Stel: u huurt met uw zaak een onroerend goed dat u (deels) professioneel gebruikt. De huur die u betaalt, is in dat geval een aftrekbare beroepskost, zoals voortvloeit uit artikel 52, 1° Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92).

"Die fiscale aftrekbaarheid van beroepsmatige huur geldt sinds jaar en dag en werd nooit in vraag gesteld", vertelt meester Merckx. "De fiscale eindejaarswetgeving brengt hier echter verandering in: de Wet houdende diverse bepalingen van 28 december 2023 voerde immers nieuwe voorwaarden in voor de aftrek van huur als beroepskost. Artikel 83 van deze wet vult artikel 53 WIB 92 aan met een bepaling onder 33°, waardoor de huurprijs en de toegekende huurvoordelen enkel aftrekbaar zijn als de belastingplichtige in de aangifte de identificatiegegevens meedeelt van de huurder, verhuurder en het onroerend goed."

Deze nieuwe verplichting geldt niet alleen voor huur, maar ook voor de vestiging van zakelijke rechten zoals erfpacht, opstalrecht of vruchtgebruik. Wordt er in één van deze gevallen een vergoeding betaald, bijvoorbeeld aan de naakte eigenaar of opstalgever, dan dient de belastingaangifte de begunstigden ervan te vermelden. 

Strengere informatieplicht, makkelijkere fiscale controles

Concreet doet een vennootschap deze kennisgeving door een nieuwe code in te vullen in de belastingaangifte, vergezeld van een fiscale bijlage die de nodige huurinformatie oplijst.

"Naast de identiteitsgegevens van de verhuurder of zakenrechtelijke verlener van het recht, dienen ook het adres van het gebouw en de ontvangen vergoedingen opgenomen te worden in de belastingaangifte", stelt meester Merckx. "De drijfveer van de fiscus is daarbij glashelder: zoveel mogelijk informatie inwinnen, zodat fiscale controles makkelijker uitgevoerd worden. Dergelijke bijlage legt immers een zeer duidelijke link tussen huurder, verhuurder en vastgoed." 

"De verstrengde meldingsplicht maakt het de fiscus makkelijker om fiscale controles uit te voeren: in één oogopslag is alle relevante huurinformatie beschikbaar."
Dirk Merckx
de nieuwe
meldingsplicht
NOMA Brussels

Fiscale bijlage: administratieve formaliteit mét drastische sancties

Hoewel deze nieuwe meldingsplicht oogt als een eenvoudige, praktische maatregel, is deze allesbehalve een vrijblijvende fiscale formaliteit. De fiscus voorziet een gewichtige stok achter de deur: wie deze inlichtingen niet meedeelt in de bijlage van de belastingaangifte, kan de huurprijs niet aftrekken als beroepskost. Hetzelfde geldt voor de kosten van de toegekende huurvoordelen, evenals de vergoedingen voor een zakelijk gebruiksrecht. En dat kan grote consequenties hebben voor ondernemers, licht meester Merckx toe.

"Zeker voor kmo's is huur op jaarbasis een belangrijke aftrekbare kost. Bovendien gelden deze striktere regels al vanaf aanslagjaar 2024 en zijn ze dus van toepassing op de inkomsten van 2023. Die onmiddellijke toepasbaarheid valt te betreuren. Hoewel het begrijpelijk is dat de fiscus streeft naar meer transparantie in de aangifte, staat deze maatregel mijns inziens niet in verhouding met de abrupte, zware sanctie voor de belastingplichtige. De fiscale autoriteiten voorzien geen overgangsperiode. Als zaakvoerder of accountant is het dus essentieel om de fiscale bijlage correct in te dienen om van de aftrekbaarheid te genieten."  

"De strikte regels gelden vanaf 2024 en de sancties zijn niet min: wie de fiscale bijlage niet toevoegt, riskeert dat de huurprijs niet kan worden afgetrokken als beroepskost."
Dirk Merckx

NOMA, fiscale expertisepartner van ondernemers en accountants

Het direct en ingrijpend effect van deze nieuwe regels met betrekking tot professionele huur, herinnert eraan hoe belangrijk het is om fiscale ontwikkelingen goed bij te houden. En dat doet NOMA zeer stipt, van het nauwgezet opvolgen van juridische tijdschriften, tot het organiseren van trainingen en infosessies.

"Op kantoor hebben we een vaste interne vergaderroutine, waarbij onze advocaten belangrijke fiscale updates met elkaar delen", vertelt meester Merckx. "Van concrete cases waarmee ondernemers bij ons aankloppen, tot nieuwe wetgeving zoals deze. Zo bundelen we onze kennis en adviseren we onze cliënten proactief, zodat ze de impact van wetswijzigingen begrijpen en hun bedrijfsstrategie hier vlot op kunnen aanpassen".

Over
Dirk Merckx
Dirk Merckx

Dirk Merckx doet, denkt en ademt fiscaliteit. Tijdens zijn studies aan de KU Leuven ontwikkelde hij een professionele passie voor het ondernemingsrecht en fiscaal recht, die hij nadien succesvol naar de praktijk vertaalde aan de balie van Brussel. Als founder van Novius (nu onder de naam NOMA) hecht meester Merckx bijzonder belang aan transparant, eerlijk advies. Zo begeleidt hij cliënten naar een juridisch sluitende oplossing, van een realistische inschatting van de slaagkansen, tot een stipte dossieropvolging. 

Als ondernemer of accountant op zoek naar een ervaren advocaat fiscaal recht?

NOMA groeide de voorbije jaren uit tot een nichespecialist in fiscaal recht. Plan uw afspraak op ons kantoor, onze advocaten helpen u graag verder. 

Podcast

Juridische tips onderweg?

Welkom bij Law by NOMA, een glasheldere blik op de juridische actualiteit. In deze podcast delen de advocaten van NOMA hun expertise. Praktisch, toegankelijk en to the point, op maat van ambitieuze ondernemers en bedrijven.

Blijf op de hoogte via mail